Waarvoor een molen

Een molen is een bouwwerk waarin een aandrijfmachine zit om granen te malen of persen. Deze molen die bekend staat voor malen van granen is een korenmolen. Als een molen speciaal gebruikt wordt voor tarwe, rogge of spelt dan worden deze tarwe-, rogge- of speltmolens genoemd. In dit artikel gaan we de belangrijkheid van molens aan je voorleggen. Lees verder en ontdek.

De soorten molens

Er zijn nogal een aantal molens die de mensheid door de jaren heen gebruikt heeft. We leggen deze kort uit en kijken daarna verder in de korenmolen. Verder zijn er handmolens waarbij men twee stenen gebruikte om de granen te malen tot meel. Rosmolens riepen de hulp van paarden erbij om steviger en fijner te malen. Watermolens begonnen de consistentie van stromend water te gebruiken om rond de klok te malen. Dit is een reden voor de hoge bezettingsgraad in het oosten en zuiden van Nederland. Windmolens gebruiken uitsluitend het natuurlijk element om energie op te wekken, maar door recente jaren worden deze niet toegepast op granen. Poldermolens worden gebruikt om het grondwaterniveau te bepalen zodat polders aangelegd kunnen worden. Ten slotte, industriemolens zijn vaak groepen molens in de buurt van industriegebieden die elk een ander doel hebben; de ene zaagt hout en de ander vermaalt kleurstoffen voor verf.

De korenmolen

Korenmolens zijn de molens die veel gebruikt worden voor het malen van graan tot meel. Er zijn door het land nog een boel van deze molens die volledig operationeel zijn. Deze werden steeds vaker gebouwd aangezien de wereldbevolking sterk steeg gedurende de dertiende eeuw om ervoor te zorgen dat iedereen voorzien was met brood. Maar nadat de pest uitbrak in Europa werden deze molens steeds minder gebruikt. Hedendaags, als men een molen voorstelt dan krijgt men vaak het beeld van een korenmolen voor de geest. Deze molens zijn internationaal bekend in Nederland en geven ook huis voor veel cateringdiensten zoals restaurants.

De molen en brood

Het lekkerste brood bak je met meel uit de molens. Dit is vers en is niet gemend met allerlei andere soorten stoffen die het normaalgesproken onderweg naar de markt tegenkomt. Het beste is natuurlijk wanneer je brood bakt in de korenmolen zelf. Dit is echter niet altijd te realiseren doordat het gereedschap en de apparatuur ontbreekt in molens. Je hebt namelijk een oven nodig om brood te bakken en oude molens hebben niet standaard een molen. Toch heeft de molen een onmisbare plek bij het bakken van brood. Zonder het productievermogen van molens lopen bakkers op jaarbasis 500 duizend kilogram aan vermalen graan mis. In één brood gaat ongeveer 600 gram meel, dus in een jaar kan een bakker hiermee bijna een miljoen broden mee bakken.